• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

АМОРТИЗАЦІЯ ОЗ ПІД ЧАС РЕМОНТУ: ПОДАТКІВЦІ НЕ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ

17.11.2015

Фахівці ДФСУ в листі від 03.11.2015 р. № 24527/10/28-10-06-11 висловили свою позицію щодо нарахування амортизації ОЗ у період проведення ремонту, за умови ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами.

Автори листа нагадали, що амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, в якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом (п. 55 МСБО 16).

Водночас, амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Зважаючи на це, податківці дійшли такого висновку: амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде замортизований повністю. Однак, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.

Разом з тим, контролери застерегли, що платник податку має керуватися правилами бухгалтерського обліку з урахуванням обмежень, передбачених нормами ст. 138 та п. 11 підрозд. 4 розд. XX ПКУ, зокрема, при врахуванні груп та мінімально допустимих строків амортизації, методів нарахування амортизації тощо.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН