• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ЮРОСІБ: встановлено єдиний порядок оформлення фіскалами результатів перевірки

16.11.2015

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Мінфін затвердив Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Документ розроблений для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків – юросіб, їх відокремлених підрозділів, постійних представництв і представництв нерезидентів щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи, про збір та облік ЄСВ, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з Порядком результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки документальної перевірки. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт документальної перевірки, а за відсутності порушень – довідка.

Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох екземплярах і підписується посадовими особами контролюючого органу, який проводив перевірку, а також посадовими особами платника податків або його законними представниками (керівником платника податків або уповноваженою ним особою).

Акт (довідка) документальної перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновків. До акта (довідки) документальної перевірки додаються інформативні додатки.

ПРОТЕ:

Необхідність перезатверждения порядку викликана, передусім, перерозподілом повноважень між ДФС і Мінфіном.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН