• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

НОТАРІАЛЬНО НЕПОСВІДЧЕНИЙ ДОГОВІР ЛІЗИНГУ Є НІКЧЕМНИМ

31.01.2017

131562За своєю правовою природою договір лізингу є змішаним договором і містить елементи договору оренди (найму) та договору купівлі-продажу або договору постачання.

За договором найму (оренди) здійснюється передача майна наймачу в користування. Найм (оренда) транспортних засобів врегульований параграфом 5 глави 58 Цивільного кодексу (ЦК). За загальним правилом, передбаченим частиною 1 статті 799 ЦК, договір найму транспортного засобу укладається в письмовій формі. Якщо стороною в цьому договорі виступає фізична особа, то згідно з частиною 2 статті 799 ЦК договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Відповідно до статті 220 ЦК у разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Нікчемний договір не породжує тих прав та обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається. Правові наслідки недійсності договору передбачені статтею 216 ЦК.

Положення статті 216 ЦК застосовуються також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

Така правова позиція була викладена Верховним Судом України в постанові від 18 січня 2017 року у справі № 6-648цс16 за позовом ПриватБанку до лізингонабувача про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу та за зустрічним позовом про встановлення нікчемності правочину та застосування наслідків його недійсності.

По материалам ЛІГА:ЗАКОН