• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

ЗВІТНІСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: ЯК ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ ІЗ ЗОНИ АТО ВІДСТРОЧИТИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ?

01.02.2016

ПРАВОВА ПОДІЯ:

За наявності сертифіката Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили платник податків, який знаходиться на обліку в зоні АТО, може звернутися до контролюючого органу із заявою про продовження граничних строків подання податкової звітності та зміну термінів сплати податків, зборів, а також списання податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили.
Про це розповіла ДФС у листі № 172/6/99-99-19-01-03-15.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Нагадаємо, механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надмірно сплачених грошових зобов’язань встановлено Порядком застосування пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженим наказом ДПА від 24.12.2010 № 1044 (далі – Наказ № 1044).

Згідно з п. 7 Наказу № 1044 за наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій.

Така заява подається платником податків протягом 30 календарних днів, наступних за днем закінчення обставин непереборної сили, у довільній формі зі стислим і чітким обґрунтуванням підстав для продовження граничних строків із посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, його повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, який видав документ). Заява подається платником податків тільки разом із документальним підтвердженням.

При цьому перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, які є підставами для відстрочення грошових зобов’язань, за наявності документів, що підтверджують ці обставини, затверджено постановою Кабміну від 27 грудня 2010 року № 1235.

Крім того, Законом № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»(далі – Закон № 1669) визначені тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території проведення АТО.

Статтею 10 Закону № 1669 передбачено, що протягом строку дії цього Закону єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що сталися на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Також Законом № 1669 внесено зміни до Закону № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні»(далі – Закон № 671), якими визначений порядок видачі суб’єктам господарювання сертифікатів про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і розширений перелік ситуацій та випадків, які належать до таких обставин.

Згідно зі ст. 14-1 Закону № 671 Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають сертифікат про такі обставини протягом 7 днів із дня звернення суб’єкта господарювання за собівартістю, а суб’єктам малого підприємництва – безкоштовно.

ПРОТЕ:

Необхідно, щоб сертифікат про форс-мажор підтверджував саме наявність обставин, що унеможливлюють своєчасне подання звітності.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН