Цивільне і господарське право завжди актуальні для наших клієнтів. Ці дві галузі права є складними і досить часто суперечливими, особливо на тлі існування двох кодексів (Цивільного і Господарського), що регулюють подібні або навіть тотожні правовідносини.

Наш підхід до будь-якої справи заснований на теоретичному і практичному досвіді, глибокому аналізі і нестандартних креативних рішеннях, які допомагають клієнтам компанії ефективно вирішувати завдання, які ставить перед ними їх життя і бізнес.

Послуги

Цивільне право

 • усні та письмові консультації з питань застосування норм цивільного права;
 • розробка тактики поведінки в тій чи іншій ситуації;
 • юридичний аналіз документів на предмет законності та відповідності інтересам клієнта;
 • підготовка юридичних висновків з питань правозастосування;
 • розробка проектів цивільно-правових договорів;
 • юридичний супровід укладення, зміни та припинення цивільно-правових договорів;
 • представництво і захист інтересів клієнтів в цивільних справах у судах всіх інстанцій.

Господарське право

 • усні та письмові консультації з питань застосування норм господарського права;
 • консультування та підготовка всіх видів договорів;
 • експертиза на предмет законності та ефективності договорів, додаткових угод та інших документів, пов’язаних з договірною діяльністю;
 • підготовка юридичних висновків з питань правозастосування;
 • консультування щодо оптимізації оподаткування при здійсненні операцій;
 • складання арбітражних застережень, а також інших юридичних механізмів захисту інтересів клієнта;
 • розробка проектів господарських договорів;
 • складання внутрішніх документів компанії;
 • юридичний супровід укладення, зміни та припинення господарських договорів;
 • представництво і захист інтересів клієнтів в господарських справах в судах всіх інстанцій.