Вирішили заснувати бізнес в Україні? Зробити його ефективним і інвестиційно привабливим? Провести реструктуризацію або оптимізувати структуру? Юридична компанія «Legalitas» допоможе в цьому!

Кризовий та посткризовий період дає унікальний шанс для прийняття креативних рішень, які можуть стати вирішальними для Вашого бізнесу сьогодні та визначити напрямок його розвитку на майбутнє. У той же час, такі рішення вимагають зваженості та чіткого юридичного обґрунтування.

Послуги:

 • правовий супровід створення підприємств всіх форм власності та організаційно-правових форм;
 • реєстрація представництв, філій, дочірніх підприємств;
 • правовий супровід проведення установчих і поточних загальних зборів акціонерів (засновників) підприємства;
 • розробка структури корпоративного управління підприємств;
 • розробка пакету внутрішніх документів підприємства (Положення про захист інформації про діяльність компанії, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Колективного договору та інших);
 • розробка заходів, спрямованих на запобігання та захист підприємства від рейдерських захоплень;
 • представлення інтересів підприємства у відносинах з акціонерами, ДКЦПФР та іншими особами.)
 • правовий супровід змін в діяльності підприємства (збільшення, зменшення статутного фонду, зміна складу засновників і т.д.);
 • підготовка пакету установчих документів підприємств, змін і доповнень до них;
 • спори між акціонерами щодо купівлі або викупу акцій;
 • спори про визнання недійсними рішень загальних зборів або правління;
 • спори про виключення учасників (засновників) з товариства;
 • спори про сплату фактичної вартості акцій;
 • спори про внесення акціонера в реєстр акціонерів і про скасування записів в реєстрі акціонров;
 • спори про результати голосування, визнання результатів голосування недійсними;
 • спори про спадкування (частки) в суспільстві;
 • спори про неправомірне розпорядження майном товариства.