Відомо що дієвість законів залежить від точного та неухильного їх дотримання, в т.ч. особами (органами), на які покладено контроль за їх виконанням, встановлення і покарання винних, і відповідно виправдання невинних.

Разом з тим, непоодинокі випадки зловживання своїми правами працівників правоохоронних органів, суду, численні порушення ними вимог кримінально-процесуального закону, в кінцевому підсумку призводять до притягнення до відповідальності невинних осіб, або призначення покарання, яке не відповідає ступеню вини людини за вчинене ним злочинне діяння.

Послуги

  • захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого під час дізнання та досудового слідства;
  • захист інтересів клієнта в судах першої, апеляційної та касаційної інстанціях;
  • здійснення представництва інтересів потерпілого від злочину в ході досудового слідства і судового розгляду;
  • здійснення представництва та захист інтересів свідків.