• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

СУДДЯМИ ЗАЙМЕТЬСЯ Вища рада правосуддя

21.12.2016

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Визначено статус, повноваження, принципи організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Вища рада юстиції втратить повноваження і питаннями суддівської кар’єри та відповідальності почне займатися ВРП. Це передбачено реформою Конституції у сфері правосуддя.

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського самоврядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на основі відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесності й високопрофесійного корпусу суддів, дотримання норм Конституції та законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Встановлено:

– юридичний статус ВРП як колегіального, незалежного конституційного органу суддівського самоврядування, який діє в системі правосуддя України на постійній основі;

– порядок обрання (призначення) на посади членів ВРП за прозорими процедурами;

– підстави для звільнення члена ВРП з посади та підстави припинення його повноважень;

– порядок розгляду питань, що належать до повноважень ВР щодо: формування суддівського корпусу, розгляду справ про порушення вимог законодавства про несумісність, дисциплінарного провадження стосовно суддів, розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або прокурора, звільнення судді з посади тощо.

Також передбачено порядок обрання на заміну членів Вищої ради правосуддя, повноваження яких припиняються.

Закон «Про Вищу раду правосуддя» (проект № 5180) прийнятий Верховною Радою на вечірньому засіданні 20 грудня. Згідно із Прикінцевими та перехідними положеннями з дня набрання чинності Законом втрачає чинність Закон «Про Вищу раду юстиції». Отже, Вища рада юстиції реорганізується шляхом утворення Вищої ради правосуддя. Міністр юстиції та Генеральний прокурор припиняють свої повноваження членів Вищої ради юстиції.

Дисциплінарні справи, відкриті Вищою радою юстиції до 30 вересня 2016 року, дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя розглядають у порядку, передбаченому пунктом 32 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», з урахуванням особливостей, визначених регламентом ВРП. Приймаючи рішення за результатами розгляду таких дисциплінарних справ, ВРП застосовує стягнення, визначені Законом № 1402-VIII. Дисциплінарні справи, відкриті до 30 вересня, розглядаються в порядку, що діяв на день відкриття дисциплінарної справи.

Закон набере чинності з дня офіційного опублікування.

З 1 січня 2017 року діятиме норма про розмір винагороди члена ВРП – у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду (75 мінімальних заробітних плат – з 1 січня МЗП становитиме 3 200 грн) з коефіцієнтом 1,5.

Новий порядок переведення та відрядження суддів почне діяти з 30 вересня 2018 року.

На основі матеріалів: Ліга.Закон