• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ ПОСАДОВЦЯМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У 2017 РОЦІ

01.02.2017

З 1 січня 2017 року значно розширилось коло посадових осіб, зобов’язаних подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, так звану е-декларацію. Зокрема до нього, окрім державних службовців, додані посадові особи юридичних осіб публічного права.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» вказані особи зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати відповідну декларацію шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В даній публікації ми з’ясуємо питання, які саме юридичні особи відносяться до юридичних осіб публічного права, а які – до юридичних осіб приватного права.

imagesСтаттею 81 Цивільного кодексу визначено, що юридичні особи залежно від порядку їх створення поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 167 Цивільного кодексу держава може створювати як юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом, так і юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Тобто, у вказаній нормі має місце додатковий критерій для розуміння суті розмежування юридичних осіб публічного і приватного права, а саме чітке визначення організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права (державних підприємств, навчальних закладів тощо) та юридичних осіб приватного права (підприємницьких товариств тощо).

При цьому, необхідно зазначити, що законодавець чітко визначає підприємницькі товариства в якості юридичних осіб приватного права, порядок створення та організаційно-правова форма яких визначається Цивільним кодексом.

Визначення поняття підприємницькі товариства наводиться у статті 84 Цивільного кодексу, відповідно до якої це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками та можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

Крім цього, необхідно особливо звернути увагу на той факт, що визначений в статях 81 та 167 Цивільного кодексу розподіл юридичних осіб на осіб приватного та публічного права нормативно узгоджується з видами права власності щодо майна, в тому числі грошових коштів, визначеними у главі 23 Цивільного кодексу, а саме правом приватної власності, правом державної власності, правом комунальної власності.

Таким чином, логічним є твердження, що суттєвою правовою ознакою юридичних осіб публічного права є той факт, що вони засновані та діють на основі майна, юридичним власником якого є держава або територіальна громада.

1482252216_5Для більш детального обґрунтування викладеної позиції, як приклад, наведемо публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке було створено розпорядчим актом органу державної влади, а саме постановою Кабміну від 25.06.2014 № 200, що, на перший погляд, дає підстави віднести його до юридичних осіб публічного права.

За таких обставин виникає питання визначення його правового статусу.

Як вбачається з пункту 1 постанови Кабміну № 200, всі акції ПАТ «Укрзалізниця» закріплюються в державній власності, тобто держава в особі уповноваженого органу є власником 100% акцій даного підприємства. Отже, акції ПАТ “Укрзалізниця” та відповідні їм корпоративні права перебувають у державній власності. В той самий час власником майна ПАТ «Укрзалізниця» є саме товариство як юридична особа і відповідно до частини 1 статті 325 Цивільного кодексу така власність належить до приватної власності. Даний факт підтверджується зокрема пунктами 20 та 21 Статуту ПАТ “Укрзалізниця”, затвердженого постановою Кабміну від 02.09.2015 № 735, які чітко розмежовують власність самого товариства та державне майно, яке закріплене за товариством на праві господарського відання. Отже, власність ПАТ «Укрзалізниця», так само як і інших акціонерних товариств, що створюються державою, базується на конструкції так званої «розчепленої» власності, коли титул власності (акції) і сама власність (безпосередні майнові об’єкти, майнові права, гроші та ін.) є різними самостійними об’єктами власності і належать різним особам: державі Україна (яка є учасником цивільних відносин згідно зі статтею 2 Цивільного кодексу) і юридичній особі –  самому акціонерному товариству.

Ця особливість відносин власності при створенні акціонерних товариств є найбільш суттєвою економічно-правовою ознакою відмінності юридичного статусу юридичних осіб приватного права від юридичних осіб публічного права, які має право створювати держава.

Крім того, ще однією з ознак юридичних осіб приватного права, визначеною у статтях 84 та 167 Цивільного кодексу є те, що метою їх діяльності є одержання прибутку. Повернувшись до нашого прикладу, зазначимо, що у пункті 5 Статуту ПАТ «Укрзалізниця» метою діяльності товариства визначено зокрема отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

dewdrwerfwr23423За таких обставин, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що створені державою акціонерні товариства у розумінні чинного законодавства мають статус юридичних осіб приватного права, а, отже, на їх посадових осіб не розповсюджуються положення частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання е-декларації.

Партнери ЮК “Legalitas” Юлія Рак, Єгор Нестеров