• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

Ю. Рак. Декларування припасів

02.11.2015

Відповідно до пп. «б» п. 48 ст. 4 чинного Митного кодексу України (далі – МК України) товари, необхідні для експлуатації і технічного обслуговування транспортних засобів на шляху прямування та у пунктах проміжних стоянок чи зупинок, у тому числі пально-мастильні матеріали, є припасами [1].

Згідно з ч. 1 ст. 257 МК України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та оформлення.

У попередньому МК України, а саме у ч. 2 ст. 115 зазначалося: «запаси (а не припаси, як у чинному МК України), призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню без декларування…, а понад зазначені норми – у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму». У чинному МК України дане положення відсутнє, вказано лише, що припаси переміщуються через митний кордон України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ч. 1 ст. 223 МК України). Однак з’явилося дві статті: ст. 225«Декларування припасів, які ввозяться на митну територію України» та ст. 229«Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території України».

Відповідно до ч. 1 ст. 229 МК України митне оформлення та контроль за переміщенням припасів на транспортні засоби комерційного призначення здійснюється в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Даний Порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 626, яким встановлено механізм митного оформлення та контролю за переміщенням припасів, що вивозяться за межі митної території України, на транспортні засоби комерційного призначення, які знаходяться на митній території України [2].

За загальним правилом, керуючись ч. 1 ст. 229 МК України та п. 2.3 Порядку для пропуску припасів на транспортний засіб комерційного призначення посадовій особі митного органу агентом (тобто, суб’єктом господарювання, який на підставі відповідного договору з експлуатантом транспортного засобу комерційного призначення чи уповноваженою ним особою провадить передбачену законом діяльність з обслуговування цього транспортного засобу, у тому числі діяльність з постачання припасів) подається товаросупровідний документ (рахунок або інший документ, що визначає вартість припасів, а також містить інформацію про їх найменування та кількість).

Посадова особа митного органу:

  • перевіряє надані документи;
  • звіряє дані про припаси (кількість, вартість, найменування тощо), що зазначені у поданих документах, з фактичними даними;
  • за наявності встановлених МК України підстав проводить митний огляд припасів.

Після завершення митного контролю припасів посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на рахунку чи іншому документі, що визначає вартість припасів, що є підставою для завантаження цих припасів на транспортний засіб комерційного призначення, експлуатантом якого є резидент (українське повітряне судно).

У випадку, коли експлуатантом є нерезидент, застосовуються положення п. 2.1 та п. 2.5 Порядку, що означає декларування агентом експорту припасів шляхом подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа та рахунків або інших документів, що визначають вартість припасів, підписаних адміністрацією транспортного засобу комерційного призначення, скріплених відбитками печатки адміністрації транспортного засобу комерційного призначення (за наявності) та особистої номерної печатки посадової особи митного органу.

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що пально-мастильні матеріали (припаси), необхідні для експлуатації українського повітряного судна, яке прямує за межі України, не підлягають декларуванню. Так як для пропуску припасів на транспортний засіб комерційного призначення, експлуатантом якого є резидент (українське повітряне судно), агент подає лише товаросупровідний документ (рахунок або інший документ, що визначає вартість припасів, а також містить інформацію про їх найменування та кількість) посадовій особі митного органу. А сам по собі товаросупровідний документ не є формою декларування.

Операції з постачання пально-мастильних матеріалів (припасів) для заправки повітряних суден резидентів, що виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату, оподатковуються постачальником-агентом ПДВ за нульовою ставкою (включаючи відшкодування цього податку) за умови реєстрації фактично проведених міжнародних рейсів, підтверджених аеропортами України, наявності відповідних договорів та первинних документів (ордерів (вимог), реєстрів, карт, накладних), а також відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу на рахунку чи іншому документі, який визначає вартість припасів, що є підставою для завантаження цих припасів на транспортний засіб резидентів для комерційного призначення.

Список використаної літератури:

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-48. – Ст. 552.

2. Про затвердження Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів: наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 626 // Офіційний вісник України. – 2012 р. – № 50. – Стор. 576. – Ст. 2005.