• +38 (067) 814-66-39
  • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ У 2017 році

27.12.2016

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 затверджений новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних.

Слід зазначити, що даним порядком визначений механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних органами державної влади, виконавчими комітетами місцевих рад, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У даній публікації ми торкнемось правил ведення військового обліку на підприємствах усіх форм власності.

zagruzheno-2Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

По-перше, слід зазначити, що на підприємстві мають бути призначені особи, відповідальні за ведення військового обліку, в залежності від кількості працюючих призовників і військовозобов’язаних станом на 1 січня поточного року:

 • від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних – одна особа;
 • від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних – дві особи;
 • від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних – три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних – по одній особі додатково.

У разі, якщо кількість працюючих на підприємстві призовників і військовозобов’язаних становить менше, ніж 500 осіб обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50% посадового окладу.

У разі наявності на підприємстві двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ – військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо). При цьому посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Підприємство у семиденний строк інформує відповідні військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Категорії громадян, які підлягають взяттю на військовий облік:

 1. Громадяни у віці від 18 до 27 років, які:
 • не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • приписані до призовних дільниць;
 • прибули з інших місцевостей на нове місце проживання;
 • набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць.
 1. Громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі ЗСУ.
 2. Особи, звільнені з військової служби в запас ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки.
 3. Особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково.
 4. Особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
 5. Особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.
 6. Особи, які прибули з інших місцевостей на нове місце проживання.
 7. Військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки.
 8. Призовники, яких відповідно до ст. 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову на строкову військову службу.
 9. Особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників.
 10. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

Заходи, які мають здійснюватись відповідальною особою з метою ведення військового обліку:

 1. Перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів.
 2. Надсилання у семиденний строк до відповідних військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи.
 3. Оповіщення на вимогу військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття.
 4. Забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами законодавства.
 5. Взаємодія з військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних.
 6. Організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Звіряння особових карток працівників з обліковими документами військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку (не рідше одного разу на рік).
 7. Внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.
 8. Складення і подання щороку до 1 грудня до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.
 9. Приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
 10. Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
 11. Постійний контроль за виконанням встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи.
 12. Постійне інформування військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності.
 13. Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння їх облікових даних з даними військових комісаріатів.

zagruzhenoПерсональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік. Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.

Відповідальність за порушення порядку військового обліку встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення у наступних статтях:

ст. 211-3 – прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку;

ст. 211-4 – незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці;

ст. 211-5 – несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати;

ст. 211-6 – неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників.

За порушення, передбачені вищевказаними статтями, з підприємств стягується штраф у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.), а за повторне вчинення такого правопорушення протягом року – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн.).

Колектив ЮК “Легалітас”