• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

ВАСУ УЗАГАЛЬНИВ ПРАКТИКУ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

11.11.2016

fbПленум Вищого адміністративного суду постановою від 29 вересня 2016 року № 10 надав роз’яснення про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації.

Зокрема, роз’яснено, що визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами і на будь-яких носіях і знаходилася у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти (пункт 1 частини першої статті 22 Закону «Про доступ до публічної інформації»).

Якщо запит стосується інформації, яка міститься у декількох документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль (наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), то така інформація відповідає критеріям «відображеності та задокументованості» і є публічною.

Також роз’яснено, що міський голова не є органом місцевого самоврядування – сільською, селищною, міською радою або їх виконавчим органом, а тому не володіє публічною інформацією і в розумінні пункту 1 частини першої статті 13 Закону не може бути її розпорядником. У зв’язку з цим міський голова – неналежний відповідач у спорі про надання доступу до публічної інформації за інформаційним запитом.

Аналогічний підхід слід застосовувати і до голів районної (обласної) рад. Відмінність між головами районних (обласних) рад і міським головою полягає в порядку обрання їх на ці посади. На відміну від міських голів, які безпосередньо обираються територіальними громадами села, селища, міста, голови районних (обласних) рад обираються з числа депутатів цих рад.

Залежно від того, у чиєму володінні перебуває запитувана інформація, належним відповідачем за позовами про доступ до публічної інформації в таких випадках є або відповідний представницький орган місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна, обласна рада) або виконавчий орган місцевого самоврядування.

Не є розпорядниками публічної інформації в розумінні Закону народні депутати України, депутати місцевих рад і Верховної Ради АРК, голови районних, обласних рад, сільський, селищний, міський голова, судді, прокурори, державні виконавці і т.д.

Крім того, ВАСУ надав роз’яснення щодо: відносин, на які не поширюється Закон; співвідношення норм Закону і інших законів, зокрема, процесуальних; інформації з обмеженим доступом; порядку обмеження доступу до інформації – застосування «трискладового тесту»; інформації, яка не підлягає обмеженню в доступі; практики Європейського суду з прав людини про доступ до інформації; порядку і термінів надання відповіді на запит; форми надання відповіді на запит на інформацію; відшкодування витрат на копіювання і друк; відмови в задоволенні запиту.

На основі матеріалів: Ліга.Закон