• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

ВАСУ УЗАГАЛЬНИВ ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

30.03.2017

1392719141_18Серед іншого судом було зроблено такі висновки:

• суперечності у відомостях щодо умов оплати товару в документах, доданих до вантажної митної декларації на підтвердження митної вартості товарів, не можуть слугувати підставою для витребування органом доходів і зборів додаткових документів у декларанта;

• калькуляція собівартості виробника є достатнім і належним доказом на підтвердження заявленої митної вартості товару;

• платіжне доручення без вказівки в ньому на рахунок-фактуру (інвойс), на підставі якого здійснено платіж (у разі коли відповідно до умов відповідних зовнішньоекономічних договорів такий авансовий платіж мав здійснюватися лише після отримання декларантом рахунка-фактури, інвойсу), не є доказом, достатнім для доведення митної вартості певного постачання товару;

• ситуація, коли сума коштів, зазначена в платіжному дорученні з оплати за оцінюваний товар, не відповідає ціні цього товару, зазначеній в інших документах, доданих до вантажної митної декларації, не є підставою для твердження про розбіжність у документах, а тому – для сумнівів у правильності визначення митної вартості;

• інвойс, засвідчений підписом та скріплений печаткою, що відмінні від тих, які стоять під відповідним зовнішньоекономічним договором, є допустимим засобом доказування митної вартості, допоки орган доходів і зборів не доведе, що такий інвойс отримано з порушенням закону;

• відсутність в інвойсі вказівки на реквізити зовнішньоекономічного договору сама по собі не може слугувати підставою для висновку про неможливість ідентифікації інвойсу з постачанням товару, якщо така ідентифікація може бути проведена на підставі інших документів, які додаються на підтвердження митної вартості товару;

• суд має право вжити такий спосіб захисту прав декларанта, як зобов’язання органу доходів і зборів здійснити митне оформлення товарів за митною вартістю, заявленою декларантом;

• право вимоги щодо повернення надміру сплачених митних платежів виникає лише після скасування рішення про коригування митної вартості товарів, через яке така переплата сталася, тощо.

З рештою висновків можна ознайомитися в додатку до постанови Пленуму ВАСУ від 13.03.2017 № 2.

За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН