• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

СКАРГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: ВСТАНОВЛЕНО ПРОЦЕДУРУ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ-РІШЕНЬ

11.01.2016

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Мінфін наказом від 21 жовтня 2015 року № 916 затвердив Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, який встановлює процедуру оскарження платниками податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Порядок не застосовується щодо оскарження рішень контролюючих органів, дій або бездіяльності їх посадих осіб та інших працівників, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження, а також під час оскарження постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.

Не підлягають адміністративному оскарженню:

– грошові зобов’язання, самостійно визначені платником податків;

– рішення контролюючих органів, які оскаржені платником у судовому порядку.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів у Києві та областях, міжрегіональних територіальних органів. Скарги на контролюючі органи в Києві, областях, міжрегіональні територіальні органи та митниціподаються до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері митної справи. Рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері митної справи, прийняте в результаті розгляду скарги платника, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в суді.

Скарга подається в письмовій формі до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків оскаржуваного рішення контролюючого органу, і повинна містити:

– ПІБ, найменування (для юридичних осіб), податкову адресу платника податків, який подає скаргу;

– найменування контролюючого органу;

– реквізити оскаржуваного рішення;

– підстави, з яких оскаржується рішення, обставини справи, що, на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи не встановлені взагалі;

– обґрунтування незгоди з рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства;

– вимоги та клопотання платника податків, котрий подає скаргу;

– відомості про повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржується, про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня;

– відомості про оскарження рішення контролюючого органу до суду;

– адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

– перелік документів, що додаються.
Платник податків може додавати до скарги розрахунки та докази, які він вважає за потрібне надати. Копії документів, що додаються до скарги, мають бути належним чином завірені. Скарга підписується особисто платником податків або його представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї додається оригінал або належним чином завірена копія документа, що засвідчує повноваження такого представника.

ПРОТЕ:

Скарги на рішення та дії контролюючих органів складаються й подаються окремо. Таким чином, якщо було допущено одразу кілька порушень, доведеться подавати кілька окремих скарг.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН