• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

Пенсії військовослужбовців 2020: проблемні питання розрахунку та виплати. Частина 2

13.07.2020

В продовження теми розрахунку та виплати пенсій військовослужбовцям, ми зупинимось в цій частині публікації на таких важливих складових грошового забезпечення військовослужбовців, які мають бути враховані при розрахунку пенсій, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Нагадуємо, що 30.08.2017 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (надалі – Постанова № 704), яка набрала чинності 01.03.2018 та якою було збільшено грошове забезпечення військовослужбовців.

Оскільки ст. 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі – Закон № 2262) встановлено, що усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення військовослужбовців або у зв`язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, то з 01.03.2018 у військових пенсіонерів виникли підстави для перерахунку пенсії.

Постановою № 704 встановлена виплата надбавки за вислугу років у відсотках посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах:

від 1 до 5 років – 25 відсотків;

від 5 до 10 років – 30 відсотків;

від 10 до 15 років – 35 відсотків;

від 15 до 20 років – 40 відсотків;

від 20 до 25 років – 45 відсотків;

від 25 і більше років – 50 відсотків.

Також Постановою № 704 надано право керівникам державних органів виплачувати:

–  надбавку за службу в умовах режимних обмежень;

– надбавку за особливості проходження служби в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років;

–  доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, військовослужбовцям в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

–  доплату за вчене звання військовослужбовцям, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), в розмірі 5 відсотків, професора – 10 відсотків посадового окладу.

Звертаємо увагу, що надбавка за особливо важливі завдання, яка раніше виплачувалась військовослужбовцям, у Постанові № 704 є відсутньою та з 01.03.2018 не виплачується, а відповідно, не враховується при розрахунку пенсії

Крім того, Постановою № 704 надано право керівникам державних органів здійснювати преміювання військовослужбовців в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів.

В подальшому керівниками відповідних державних органів на виконання Постанови № 704 були видані накази та розпорядження, в яких були встановлені конкретні розміри премій та надбавок в залежності від тарифних розрядів за посадами.

Міністерство оборони України на виконання Постанови № 704 видало Наказ від 07.06.2018 № 260, яким визначено, що грошове забезпечення військовослужбовців включає:

– посадовий оклад;

– оклад за військовим званням;

– надбавку за вислугу років;

– підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;

– надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;

– доплати за науковий ступінь та за вчене звання;

– премію;

– морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;

– інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Розділом VI Порядку № 260 встановлено, що військовослужбовцям щомісячно виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірах до 100 відсотків посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків. Мінімальний розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби не може перевищувати 65 відсотків. Залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби збільшується на відповідний коефіцієнт від 1 до 1,55.

Розділом ХІ Порядку № 260 встановлено, що військовослужбовцям, яким надано доступ до державної таємниці та які виконують службові обов’язки в умовах режимних обмежень у зв’язку з роботою, що передбачає доступ до державної таємниці виплачується надбавка до посадових окладів. Розмір надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється у відсотках до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

– відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості»,-20 %;

– відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно»,-15 %;

– відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно»,-10 %.

Розділом XVI Порядку № 260 встановлено, що командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України мають право щомісяця здійснювати преміювання військовослужбовців відповідно до їх особистого внеску в загальні результати служби. Розмір щомісячної премії, але не менше 10 відсотків посадового окладу, встановлює Міністр оборони України для відповідних категорій.

Рішенням Міністра оборони України від 28.12.2018 № 248/9240 на 2019 рік та Рішенням Міністра оборони України від 14.01.2020 № 248/291 на 2020 рік встановлені премії в залежності від тарифного розряду від 35 до 198 % посадового окладу.

Проте, 21 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів України було прийнято іншу Постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», у пунктах 1, 2 якої було встановлено наступне: «Перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» до 1 березня 2018 р., з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби, що визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 .

Таким чином, Постановою № 103 були виключені з грошового забезпечення, з кого розраховуються пенсії військовослужбовців надбавки, доплати та премії.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019, в адміністративній справі № 826/3858/18, визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови № 103, зокрема були визнані протиправними та нечинними положення вказаної Постанови  щодо врахування при розрахунку пенсій лише розмірів окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням та  відсоткової надбавки за вислугу роківЗразок заяви.

Таким чином, з 05.03.2019 – з дня набрання чинності судовим рішенням у справі   № 826/3858/18 військові пенсіонери мають право на отримання пенсій з урахуванням надбавок, доплат та премій.

Проте, обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні обласні військові комісаріати), які зобов’язані надавати до органів Пенсійного фонду України довідки про склад грошового забезпечення для розрахунку пенсій, нові  довідки, в яких мали бути вказані доплати, надбавки та премії, не надавали.

У зв’язку з цим, військові пенсіонери зверталися до адміністративних судів з позовами про зобов`язання обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підготувати та надати до органів пенсійного фонду України нових довідок із зазначенням щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії.

Одна з таких адміністративних справ під  № 160/8324/19 була передана на розгляд до Верховного Суду для розгляду її як зразкової для усіх інших судів, та після цього розгляд таких справ нижчестоящими судами був зупинений.

Верховний Суд Постановою від 17.12.2019 позовні вимоги задовольнив та зобов’язав Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підготувати та надати до ГУ Пенсійного фонду України нову довідку про розмір грошового забезпечення пенсіонера, станом на 05.03.2019 із обов`язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для проведення з 01.04.2019 перерахунку основного розміру його пенсії.

Проте, Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звернувся з апеляційною скаргою до Великої палати Верховного Суду, внаслідок чого вказане рішення не набрало чинності, а інші справи  військових пенсіонерів залишалися зупиненими.

Нарешті, 24.06.2020 Велика Палата Верховного Суду винесла Постанову, якою залишила попереднє рішення Верховного Суду без змін, отже, воно набрало чинності.

Таким чином, з 24.06.2020 у військових пенсіонерів з’явилися підстави вимагати від обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надати до органів Пенсійного фонду України довідки про розмір грошового забезпечення для розрахунку пенсій з урахуванням усіх належних щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Звертаємо увагу, що вказана справа № 160/8324/19 має статус зразкової справи, і усі адміністративні суди на території України зобов’язані застосовувати її незалежно від  місцезнаходження.

У разі відмови відповідного обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надати до органу Пенсійного фонду України довідку про розмір грошового забезпечення для розрахунку пенсії з урахуванням щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, військовому пенсіонеру потрібно буде звернутися до відповідного адміністративного суду з позовом про зобов’язання надати таку довідку.

Посилання на зразок вступної та прохальної частини заяви військового пенсіонера до відповідного обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надається нижче.

http://legalitas.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Зразок-заяви.docx

 

Керуючий партнер

Адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Legalitas»

Василь Серьогін