• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (095) 601-35-55
Legalitas regnorum fundamentum — Законність – основа держави

Вищим адміністративним судом України прийнято узагальнення судової практики оскарження рішень атестаційних комісій органів Національної поліції України про звільнення працівників поліції внаслідок непроходження ними атестації

20.10.2016

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

На засіданні Пленуму Вищого адміністративного суду України 29 вересня 2016 року було прийнято постанову про судову практику щодо оскарження рішень атестаційних комісій органів (установ) Національної поліції України про звільнення працівників міліції внаслідок непроходження ними атестації.

Нагадаємо,що в 2015 році органи міліції були реорганізовані в Національну поліцію, в зв’язку з чим виникло багато питань про переведення співробітників, їх звільнення, атестації поліцейських.

При цьому, стаття 57 Закон України «Про Національну поліцію» містить тільки три випадки атестації поліцейських:

– при призначенні на вищу посаду без проведення конкурсу;

– для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;

– для вирішення питання про звільнення зі служби через службову невідповідність.

ВАСУ погодилося з судами в тому, що виключними підставами для проведення атестації будуть ці три положення. Але в той же час, як зазначає ВАСУ, судам не варто забувати про норму щодо переміщення поліцейських на рівнозначну посаду з меншим обсягом роботи на підставі висновку атестаційної комісії.

Також ВАСУ вважає, що наказ про проведення атестації повинен містити положення про необхідність атестації, підстави її проведення та перелік осіб, які підлягають атестації. Якщо такого переліку немає, то суди не можуть говорити про те, що поліцейський, звернувшись до суду, оскаржуючи результати тестування, пропустив строк звернення до суду.

Крім того ВАСУ вважає, що пункт Закону про проходження атестації працівником міліції, який виявив бажання проходити службу в поліції за умови відповідності вимогам до поліцейських (пункт 9 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону) не можна вважати таким, що вимагає обов’язкової атестації.

Відносно права оскаржити висновок атестаційної комісії ВАСУ зазначила наступне. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії, поліцейський протягом п’яти днів може звернутися зі скаргою в апеляційну атестаційну комісію. Чи вправі поліцейський не користуватися досудової опцією і відразу звертатися до суду? Рішення атестаційної комісії про невідповідність поліцейського займаній посаді є безумовною підставою для звільнення поліцейського. З цього випливає, що рішення атестаційної комісії впливає на права поліцейського, тому може бути оскаржене відразу в суд. Також може бути предметом оскарження в суді наказ керівника органу поліції про звільнення поліцейського, оскільки такий наказ є формою виконання відповідного рішення атестаційної комісії.

За матеріалами Пленуму ВАСУ